Breaking News

20131214

Thông tin mua bán nhà đất tại Hà Nội


Việc mua bán đất tại Hà Nội đang diễn ra hàng ngày trên các diễn đàn về nhà đất, hay các trang bất động sản đã và đang làm cho các thông tin về nhu cầu nhà đất tại Hà Nội them các tiện ích cho mọi người website http://bandathanoi.com đã và đang làm tốt vài trò là cầu nối giữa người mua và kẻ bán. sau đây là một số thong tin đất đai cần bán tại Hà Nội
Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng ở xã Xuân Khanh thành phố Hà Nội Với diện tích 43.1 m2
- Bán đất 5% Chính chủ ở xã Xuân Sơn, Sơn Tây t.phố Hà Nội Có diện tích 42.7 m2
- Gia đình cần bán gấp lô đất Thuộc sở hữu của tôi  ×] Xã, phường thuộc thị xã Sơn Tây‎ (8 tr.) tp Hà Nội Diện tích m2 42.3 m2
-  Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó ở tại xã Cổ Đông thành phố Hà Nội Số mét vuông 41.9 m2
 - Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng ở tại xã Ngô Quyền, Sơn Tây t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 41.5 m2
- Bán đất thổ cư Chính chủ ở tại xã Phú Thịnh, Sơn Tây tp Hà Nội Số lượng mét vuông 41.1 m2

Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Thuộc sở hữu của tôi ở tại xã Quang Trung, Sơn Tây thành phố Hà Nội Số m2 40.7 m2
- Gia đình rất cần bán sào đất diện tích trên sổ đó ở tại xã Trung Sơn Trầm t.phố Hà Nội Diện tích 40.3 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Diện tích sử dụng ở tại xã Trung Hưng, Sơn Tây tp Hà Nội Với diện tích 39.9 m2
- Gia đình có lô đất cần bán gấp Chính chủ ở tại xã Viên Sơn thành phố Hà Nội Có diện tích 39.5 m2
- Nhựơng bán đất Thuộc sở hữu của tôi ở tại xã Đường Lâm t.phố Hà Nội Diện tích m2 39.1 m2

Đất thổ cư bán gấp diện tích trên sổ đó  T[×] Xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Oai‎ (20 tr.) tp Hà Nội Số mét vuông 38.7 m2
- Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng xã Bình Minh, Thanh Oai thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 38.3 m2
Bán đất 5% Chính chủ xã Bích Hòa t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 37.9 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Thuộc sở hữu của tôi xã Cao Dương, Thanh Oai tp Hà Nội Diện tích 37.5 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó xã Cao Viên thành phố Hà Nội Với diện tích 37.1 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng xã Cự Khê t.phố Hà Nội Có diện tích 36.7 m2
Bán đất thổ cư Chính chủ xã Dân Hòa, Thanh Oai tp Hà Nội Diện tích m2 36.3 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất của gia đình chúng tôi ở xã Hồng Dương thành phố Hà Nội Số mét vuông 35.9 m2
Gia đình rất cần bán sào đất tham khảo về giá tại xã Kim Bài t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 35.5 m2
Tôi cần bán đất thổ canh của gia đình chúng tôi ở xã Kim Thư tp Hà Nội Số lượng mét vuông 35.1 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp tham khảo về giá tại xã Liên Châu, Thanh Oai thành phố Hà Nội Số m2 34.7 m2
Nhựơng bán đất của gia đình chúng tôi ở xã Mỹ Hưng, Thanh Oai t.phố Hà Nội Diện tích 34.3 m2
Đất thổ cư bán gấp tham khảo về giá tại xã Phương Trung, Thanh Oai tp Hà Nội Số mét vuông 33.9 m2
Cần bán đất ruộng Diện tích có sổ đỏ xã Tam Hưng, Thanh Oai thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 33.5 m2
Bán đất 5% ngay ở xã Thanh Cao t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 33.1 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Diện tích có sổ đỏ xã Thanh Mai, Thanh Oai tp Hà Nội Số m2 32.7 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán ngay ở xã Thanh Thùy thành phố Hà Nội Diện tích 54.5 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích có sổ đỏ xã Thanh Văn, Thanh Oai t.phố Hà Nội Số mét vuông 56.8 m2
Bán đất thổ cư ngay ở xã Tân Ước (xã) tp Hà Nội Mét vuông bằng 55.6 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất diện tích trên sổ đó xã Xuân Dương, Thanh Oai thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 53.2 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Diện tích sử dụng xã Đỗ Động t.phố Hà Nội Số m2 là 53.75 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Chính chủ  [×] Xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì‎ (16 tr.) tp Hà Nội Diện tích 53.24 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Thuộc sở hữu của tôi thuộc xã Duyên Hà, Thanh Trì thành phố Hà Nội Với diện tích 52.73 m2
Nhựơng bán đất diện tích trên sổ đó thuộc xã Hữu Hòa t.phố Hà Nội Có diện tích 76 m2
Đất thổ cư bán gấp Diện tích sử dụng thuộc xã Liên Ninh tp Hà Nội Diện tích m2 73 m2
Cần bán đất ruộng Chính chủ thuộc xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì thành phố Hà Nội Số mét vuông 75 m2
Bán đất 5% Thuộc sở hữu của tôi thuộc xã Ngọc Hồi, Thanh Trì t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 74 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất diện tích trên sổ đó thuộc xã Tam Hiệp, Thanh Trì tp Hà Nội Số lượng mét vuông 73.5 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Diện tích sử dụng thuộc xã Thanh Liệt thành phố Hà Nội Số m2 73.1 m2
Cần bán đất thổ cư Chính chủ thuộc xã Tân Triều t.phố Hà Nội Diện tích 72.7 m2
Bán đất thổ cư Thuộc sở hữu của tôi thuộc xã Tả Thanh Oai tp Hà Nội Với diện tích 72.3 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất diện tích trên sổ đó thuộc xã Tứ Hiệp thành phố Hà Nội Có diện tích 71.9 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Diện tích sử dụng thuộc xã Văn Điển t.phố Hà Nội Diện tích m2 71.5 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Chính chủ thuộc xã Vĩnh Quỳnh tp Hà Nội Số mét vuông 71.1 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Thuộc sở hữu của tôi thuộc xã Vạn Phúc, Thanh Trì thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 70.7 m2
Nhựơng bán đất diện tích trên sổ đó thuộc xã Yên Mỹ, Thanh Trì t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 70.3 m2
Đất thổ cư bán gấp Diện tích sử dụng thuộc xã Đông Mỹ, Thanh Trì tp Hà Nội Diện tích 69.9 m2
Cần bán đất ruộng Chính chủ thuộc xã Đại Áng thành phố Hà Nội Với diện tích 69.5 m2
Bán đất 5% Thuộc sở hữu của tôi   Phường thuộc quận Thanh Xuân‎ (12 tr.) t.phố Hà Nội Có diện tích 69.1 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất diện tích trên sổ đó khu vực xã Hạ Đình tp Hà Nội Diện tích m2 68.7 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Diện tích sử dụng khu vực xã Khương Mai thành phố Hà Nội Số mét vuông 68.3 m2
Cần bán đất thổ cư Chính chủ khu vực xã Khương Trung t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 67.9 m2
Bán đất thổ cư của gia đình chúng tôi ở khu vực xã Khương Đình tp Hà Nội Số lượng mét vuông 67.5 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất tham khảo về giá tại khu vực xã Kim Giang, Thanh Xuân thành phố Hà Nội Số m2 67.1 m2
Gia đình rất cần bán sào đất của gia đình chúng tôi ở khu vực xã Nhân Chính, Thanh Xuân t.phố Hà Nội Diện tích 66.7 m2

Không có nhận xét nào:

Phóng sự nổi bật


Bán Hương Liệu Thực Phẩm

- Hương liệu nghành sản xuất rượu
- Hương liệu chế biến chè xanh
- Phụ gia cho rượu Vodka
- Hương liệu ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng
- Hương liệu phụ gia ngành đồ uống cao cấp khác..
Huong lieu thuc pham
 

Bán Mật Ong

Bán mật ong các loại:
- Mật ong nuôi trên rừng
- Mật ong nhãn,
- Mật ong rừng nguyên chất tỉnh Điện Biên
- Sản phẩm có bạn tại Hà Nội
- Cung cấp các loại phấn hoa
- Bán sáp ong nuôi, ong rừng chất lượng tốt nhất
- Nhận đặt hàng của khách hàng  
Bán mật ong

Bán Mật Ong Hoa Nhãn
Tại Hà Nội
Mobile: 0988.989.558 

Cung cấp Hóa chất tẩy mực in trên chai thủy tinh

Hóa chất tẩy chai Vodka men
- Bán hóa chất tẩy mực in trên kính, chai lọ thủy tinh
- Hóa chất pha chế nước rửa chén bát
- Cung cấp và bán công nghệ sử lý làm mờ chai thủy tinh
tẩy mực in chai thủy tinh
 

 
Cao Nấm men, vải vóc Hàn Quốc
- Công nghiệp (Môi Trường)
- Cao Nấm men Thực Phẩm, Bán các loại vải Hàn Quốc
- Nhận Bán Buôn
- Bán lẻ trên toàn Quốc
cao nấm men, vải cotton
 Liên hệ: 0988.989.558
  Cung Cấp Chai Lọ Thủy Tinh
- Chai Vodka Men
- Chai 750 ml
- Chai 500 ml
- Chai Mờ
- Chai trong
Chai Vodka Hà Nội
Chai thuy tinh
 
  Bán Công nghệ Làm men Rượu
- Men vi sinh
-Men Thuốc Bắc
- Bánh men rượu quý
- Cung cấp men giống quý
Bán môi trường nuôi cấy men tốt nhất
Men ruou
 
 
Ban dat Ha Noi