Breaking News

20131129

Hương liệu phụ gia ngành rượu

Các Loại hương liệu chung của chúng tôi đang có mặt trên thị trờng và cũng đang cung cấp cho các hãng sản xuất như sau


Hương kẹo socola, hương sữa, hương sữa vị nước cốt dừa, hương kem hỗn hợp, hương bột vị đậu đỏ, hương hồ đào, hương bột nhân sâm, hương vị hạnh nhân, hương vani, hương mật ong, hương nho, hương sơn trà, hương coca, hương ô mai, hương quả mâm xôi, hương hoa quê, hương hồng trà, hương hoa cúc, hương trà xanh, hương lúa mạch, hương vị bắp (ngô) hương dừa tươi, hương đậu phộng, hương chocolate, hương dừa khô, hương caffe, hương bánh kem, hương vị ca cao, hương vị mận, hương nho đen, hương me, hương bắp rang, hương nếp, hương khoai môn, hương trà bí đao, hương rượu vang trắng, hương rượu khoai tây, hương bích quy, hương sả, hương rượu lúa mì, hương rượu Mao Đài, hương rượu Mễ Hương, loại điều chỉnh độ chua

Số điện thoại liên hệ  0988.989.558

Mã sốTÊN HƯƠNG VỊ
LH: 0988 989 558
MÃ SỐTÊN HƯƠNG VỊ
Liên hệ
0988 989 558
FX30101hương cam  FX40131hương chuối.        
FX30102hương trái câyFX40132hương chuối.        
FX30103hương cam.           FX40141hương dứa.
FX30104hương cam ngọt         FX40142hương nước cốt dứa.
FX30105hương vị nước camFX40143hương dứa.        
FX30106hương thơm tươi màu da camFX40144 hương vị dưa mận  
FX30121các hương vị cam mới.      FX40145hương nước
cốt dứa.       
FX30122tinh dầu hoa camFX40146hương vị mật ong.
FX30123tinh dầu hoa camFX40171hương nước cốt dâu.
FX30124tinh dầu hoa camFX40172hương dâu.
FX30131hương chuối  FX40173hương dâu.
FX30132hương chuốiFX40181hương vị dưa gang.
FX30133hương chuốiFX40182hương vị dưa gang.
FX30141hương dứa  FX40183hương vị dưa vàng      
FX30142hương dứaFX40191hương dưa hấu.     
FX30143hương dứa     FX40192hương dưa hấu.     
FX30144hương nước dứaFX40201hương đu đủ.
FX30145hương dứaFX40211hương côla 
FX30151hương chanh FX40241hương trà.        
FX30152hương vị chanh.           FX40251hương vị táo xanh.
FX30153hương chanh tươi.        FX40251Ahương vị táo chín
FX30154hương vị chanh.FX40252hương dầu táo.         
FX30155hương vị chanh.FX40261hương nho
FX30161Hương chanh- tinh dầu hoa chanh.FX40262hương nho khô.      
FX30162Tinh dầu hoa chanhFX40263hương nho.
FX30163Tinh dầu hoa chanhFX40271hương vải.
FX30164hương vị lôi cuốn.FX40272hương vải.
FX30164Ahương vị lôi cuốn.FX40273hương vị chôm chôm.
FX30165Hương chanh- tinh dầu hoa chanh.FX40274hương nước cốt vải.
FX30165AHương chanh- tinh dầu hoa chanh.FX40278hương nước cốt vải.
FX30171hương dâu.           FX40281hương xoài xanh.        
FX30181hương vị dưa gang.FX40282hương vị xoài.           
FX30191hương vị dưa hấu.         FX40291hương vị lê
FX30192hương vị dưa hấu.        FX40292hương lê.
FX30201hương vị đu đủ.FX40301hương vị đào ngọt        
FX30211hương vị thập cẩm.FX40302hương vị đào ngọt        
FX30221hương trái cây hỗn hợp  FX40331hương anh đào.
FX30222hương trái cây hỗn hợp  FX40332hương anh đào.
FX30231hương bưởi.          FX40361hương bạc hà.
FX30241hương liệu quả sơn traFX40381hương dâu.
FX30242hương liệu quả sơn tra.FX40391hương quất.
FX30243hương liệu quả sơn tra.FX40411hương mận.
FX30251hương vị táoFX40431hương trà
hoa nhài.          
FX30252hương vị táo đỏ     FX40432hương trà thơm.
FX30253hương vị táoFX40441hương hoa quế
FX30254hương táo xanh.FX40442hương hoa quế
FX30255hương táo.FX40443hương hoa quế
FX30256nước trái cây hương táo.FX40445hương hoa quế
FX30257hương táo xanh.FX40451hương dầu hoa cúc.
FX30261hương nho.FX40471hương trà xanh mát lạnh
FX30262hương vị nho.           FX40472hương vị trà xanh.
FX30263hương vị nho.           FX40473hương vị trà xanh.
FX30264hương vị nho.           FX40474hương vị trà xanh.
FX30265hương vị nho.           FX40475hương trà xanh.
FX30271hương vải.FX40491hương bơ trắng.
FX30272hương vải.FX40492hương bơ trắng.
FX30273hương vải.FX40493hương kem           
FX30281hương vị xoài.           FX40494hương kem           
FX30291hương vị lê.FX40495hương kem           
FX30292hương vị lê.FX40501hương sữa bò
tươi nguyên kem
FX30301hương vị đàoFX40502hương sữa bò
FX30302hương vị lê.FX40503hương kem sữa.         
FX30303hương vị lê.FX40504hương sữa vị
dưa hấu.       
FX30311hương vị quả kiwiFX40505hương sữa.         
FX30312hương vị quả kiwiFX40506hương vị sữa bò
 tinh khiết
FX30331hương vị anh đào.          FX40507hương sữa.
FX30351hương cô ca cô la           FX40511hương vị sữa đặc
ngọt ngào.
FX30352hương cô ca cô la           FX40521hương vị sữa
 dừa.          
FX30353hương cô ca cô la           FX40522hương vị sữa dừa.
FX30354hương cô ca cô la           FX40541hương vị kem trứng.
FX30355hương cô ca cô la           FX40542hương vị trứng sữa.
FX30361hương vị bạc hà         FX40543hương vị trứng sữa.
FX30362hương vị bạc hà         FX40551hương vani
FX30363hương vị bạc hà         FX40552hương vani
FX30364hương vị bạc hà         FX40561hương mật ong.
FX30381hương dâu tây.         FX40562hương mật ong.
FX30382hương dâu tây.         FX40563hương mật ong.
FX30421hương hoa hồng.          FX40571hương nhãn.
FX30422hương hoa hồng.          FX40581hương vị táo tàu.
FX30431hương trà hoa nhài.FX40582hương vị táo         
FX30432hương vị trà thơm hoa nhài.FX40583Hương táo đỏ Tuong Châu
FX30441hương hoa quế        FX40601hương dưa leo.
FX30442hương hoa quế        FX40611hương cà chua.         
FX30443hương hoa quế        FX40612hương cà chua.         
FX30444hương hoa quế        FX40631hương nước dừa.
FX30445hương hoa quế        FX40632hương nước dừa.
FX30451hương thơm hoa cúc.         FX40633hương nước dừa.
FX30452hương thơm hoa cúc.         FX40634hương nước dừa.
FX30461hương vị trà mát lạnhFX40641hương đậu phộng.
FX30462hương hồng trà.FX40642hươngđậu phộng.
FX30463hương hồng trà.FX40643hương đậu phộng sữa
FX30471hương vị trà xanh.FX40651hương chocolate
FX30491hương vị quả bơ.           FX40652hương chocolate
FX30492hương vị bơ cứng.       FX40653hương chocolate
FX30493hương vị bơ.          FX40661hương cà phê.         
FX30494hương kem.       FX40662hương cà phê.         
FX30495hương vị bơ.FX40671hương đậu đỏ.       
FX30496hương vị bơ.FX40672hương đậu đỏ.       
FX30501hương vị sữa.FX40673hương đậu đỏ.       
FX30541hương vị trứng sữa     FX40674hương vị đậu đỏ.
FX30551hương vani.FX40675hương vị đậu đỏ.
FX30552hương vani.FX40676hương đậu đỏ.       
FX30553hương vani.FX40681hương đậu xanh mát lạnh
FX30561hương mật ong.FX40682hương đậu xanh.
FX30562hương mật ong.FX40683hương đậu xanh.
FX30571hương nhãn.          FX40691hương lúa mạch        
FX30581hương vị táo tàu.FX40692hương lúa mạch        
FX30631hương vị dừa.           FX40693hương lúa mạch        
FX30641hương vị đậu phộng.FX40694hương lúa mạch        
FX30642hương vị đậu phộng.FX40695hương lúa mạch        
FX30651hương sô cô la.FX40696hương vị ngũ cốc.
FX30652hương sô cô la.FX40701hương vị quả hồ đào  
FX30661hương vị cà phê.            FX40702hương vị quả hồ đào  
FX30711hương vị nhân sâm.           FX40703hương vị quả hồ đào  
FX30712hương vị nhân sâm.           FX40711hương nhân sâm.
FX30741hương hạnh nhân.FX40712hương nhân sâm
FX30742hương hạnh nhân.FX40731hương khoai môn     
FX30751hương vị ngô ngọtFX40732hương khoai môn      
FX30752hương vị ngô ngọtFX40733hương khoai môn     
FX30811hương quế.FX40734hương khoai môn.     
FX30841hương oliu.           FX40736hương khoai môn.      
FX30851hương vị ca cao.           FX40741hương hạnh nhân.
FX30852hương vị ca cao.           FX40742hương hạnh nhân.
FX30861hương vị kem.           FX40751hương bắp ngọt.
FX30871hương vị mận.          FX40752hương bắp
FX30872hương vị mận.          FX40753hương bắp
FX30873hương vị mận.          FX40754hương bắp
FX30991Hương nho đen.         FX40755hương vị bắp rang.        
FX31141hương me.     FX40756hương bắp rang ngọt.
FX31201hương vị tươi mát.FX40771Hương nếp
FX31231hương vị bò húcFX40801hương vị caramen         
FX40931hương vị trà bí đaoFX40802hương vị caramen         
FX40932hương vị trà bí đaoFX40803hương vị caramen         
FX40941hương pho mát   FX40804hương vị caramen         
FX40971hương sen.FX40805hương vị caramen         
FX40991hương nho đen.FX40806hương vị caramen         
FX40992hương nho đen.FX40851hương ca cao.         
FX41111hương khoai nướng.        FX40891hương bắp
FX41112hương khoai nướng.        FX40892hương bắp trộn pudding   
FX41113hương khoai tây.        FX40893hương nếp cẩm.
FX41171hương vị bánh kem.FX40901hương sữa chua
FX41181hương vị bánh kem.FX40902hương sữa chua
thảo mộc           
FX41221hương tràFX40903hương sữa chua hoa quả.
FX41222hương tràFX40904hương sữa chua
FX40921hương bột mì        

Các loại hương trên là những loại hương rất độc đáomã sốTÊN HƯƠNG VỊ
LH: 0988 989 558
Mã sốTÊN HƯƠNG VỊ
LH: 0988 989 558
FX50101sữa hương vị cam .FX70101bột ngọt hương cam
FX50102sữa hương cam mạnhFX70102bột ngọt hương cam
FX50103sữa hương cam mạnhFX70103bột ngọt hương cam
FX50104sữa hương vị cam .FX70104bột hương cam
FX50105sữa hương vị cam .FX70121bột hương vị cam
FX50106sữa hương vị cam FX70122bột hương vị cam
FX50107hương cam.FX70123bột hương vị cam
FX50121sữa hương cam FX70131bột hương chuối.
FX50122sữa hương cam FX70141bột hương dứa.
FX50123sữa hương cam FX70142bột dứa
FX50124sữa hương cam FX70151bột hương chanh.
FX50125sữa hương cam đường FX70152bột hương chanh.
FX50131sữa hương chuối FX70171bột hương dâu.
FX50141hương dứa.FX70172bột hương dâu.
FX50142sữa hương mật ongFX70173bột hương dâu.
FX50143sữa hương dứa.FX70181bột hương dưa tây
FX50144sữa hương dứa.FX70182bột hương dưa tây
FX50145sữa hương dứa.FX70221bột hương trái cây các loại
FX50146sữa hương dứa.FX70251bột hương táo.
FX50147sữa hương vị nước trái cây dứa.FX70261bột hương nho.
FX50148sữa hương mật ong.FX70262bột hương nho.
FX50151sữa hương chanhFX70271bột hương vải
FX50171sữa hương dâu.FX70272bột nước hương vải
FX50172sữa hương dâu.FX70281bột hương xoài
FX50173sữa hương dâu.FX70351bột hương cô ca
FX50181sữa hương dưa gang.FX70352bột hương cô ca
FX50241sữa hương sơn tra.FX70353bột hương cô ca
FX50261sữa hương nho.FX70361bột hương bạc hà
FX50271sữa hương vảiFX70391bột hương quả mâm xôi
FX50301 sữa hương đào.FX70411bột hương mai   
FX50302 sữa hương đào.FX70412bột hương ô mai
FX50304 sữa hương đào.FX70441bột hương hoa quế
FX50351sữa hương vị côcaFX70442bột hương hoa quế
FX50352sữa hương vị côcaFX70451bột hương hoa cúc
FX50353sữa hương vị côcaFX70461bột hương hồng trà
FX50501hương sữa.FX70462bột hương hồng trà
FX50502các hương sữa ÚC mớiFX70471bột hương vị trà xạnh.
FX50503hương vị kẹo sữa bòFX70472bột hương vị trà xạnh.
FX50504sữa hương thảo nguyên.FX70473bột hương vị trà xanh.
FX50505sữa Hương New Zealand FX70474bột hương trà xanh.
FX50506hương sữa tươi.FX70475bột hương trà xanh.
FX50507hương sữa bòFX70491bột hương bơ.
FX50508hương sữa tươi.FX70501bột sữa tươi
FX50511hương sữa đặc.FX70502bột sữa bò tươi
FX50512hương sữa FX70503bột sữa đậm đặc
FX50513hương vị sữa đặcFX70504bột sữa tươi
FX50514sữa đặcFX70505bột sữa bò tươi
FX50515 hương kẹo sữa FX70506hương sữa bò tươi
FX50516 hương kẹo sữa FX70507bột sữa tươi
FX50517 hương vị sữa đặcFX70508bột hương kẹo bơ cứng.
FX50518 hương kẹo sữa FX70509bột hương kẹo bơ.
FX50519hương sữaFX70511bột hương vị sữa đặc
FX50521sữa vị nước cốt dừa. FX70512bột hương vị sữa đặc
FX50522nước cốt dừa.FX70513bột hương vị sữa đặc
FX51011hương kem hỗn hợpFX70541bột hương lúa mạch
FX51012hương kem hỗn hợp.FX70551hương vani
FX51013hương bánh kemFX70552hương vani
FX70681bột hương vị đậu đỏFX70553hương vani
FX70691bột hương mạch nhaFX70554hương vani
FX70701tinh bộ hương hồ đàoFX70554hương vani
FX70711bột nhân sâmFX70555hương vani
FX70712bột hương nhân sâmFX70556hương vani
FX70741bột hương vị hạnh nhân.FX70561bột hương mật ong
FX70742bột hạnh nhânFX70562bột hương mật ong
FX70751bột hương vị bắp.FX70571bột hương nhãn
FX70761bột hương mèFX70581bột hương táo tàu
FX70801bột vị đường míaFX70582bột hương táo tàu
FX70802hương caramenFX70611bột hương cà chua.
FX70803hương caramenFX70631bột hương dưừa
FX70804hương caramenFX70632bột hương vị dừa
FX71001hương hạt dẻFX70633bột hương dừa tưoi
FX70653bột hương chocolate FX70634hương vị dừa khô
FX70661bột ca pheFX70641bột hương đậu phộng
FX70662bộ hương cà phêFX70651bột hương chocolate 
FX70671bột hương vị đậu đỏFX70652bột hương chocolate 

Nếu các bạn có nhu cầu sản xuất mua với số lượng lớn chúng tôi sẽ có giá ưu đãi các bạn

Mã sốTÊN HƯƠNG VỊ
LH: 0988 989 558
Mã sốTÊN HƯƠNG VỊ
LH: 0988 989 558
FX60101mùi thơm tinh dầu camFXR30311hương quả kiwi
FX60102mùi thơm tinh dầu camFXR30441hương hoa quế
FX60103mùi thơm tinh dầu camFXR30442hương hoa quế tươi
FX60104mùi thơm tinh dầu camFXR30473hương hoa nhài
FX60105mùi thơm tinh dầu camFXR30491hương hoa nhài
FX60106mùi thơm tinh dầu camFXR30531hương chanh
FX60107mùi thơm tinh dầu camFXR30533hương chanh mama
FX60121tinh dầu camFXR30551hương hoa nhài
FX60122tinh dầu camFXR30982hương thơm trái cây.
FX60123tinh dầu camFXR40471hương trà xanh hoa nhài
FX60124tinh dầu camFXR40472hương trà xanh.
FX60131tinh dầu chuốiFXR40473hương trà xanh.
FX60132tinh dầu chuốiFX60541tinh dầu hương vị trứng sữa.
FX60133tinh dầu chuốiFX60551tinh dầu hương vani
FX60134tinh dầu chuốiFX60571tinh dầu hương quế
FX60135tinh dầu chuốiFX60581hương vị táo tàu.
FX60136hương vị tinh dầu chuối thập cẩm.FX60631hương vị tinh dầu dừa. 
FX60141tinh dầu dứa.FX60632hương vị dừa khô.
FX60142tinh dầu dứa.FX60641hương vị đậu phộng.
FX60143tinh dầu dứa.FX60642hương vị đậu phộng.
FX60144tinh dầu dứa.FX60643hương vị đậu phộng.
FX60145tinh dầu mítFX60651hương vị chocolate.  
FX60146tinh dầu dứa.FX60652hương vị tinh dầu chocolate
FX60151hương vị chanh đặc biệtFX60731hương vị khoai môn.   
FX60152hương tinh dầu chanhFX60741tinh dầu hương hạnh nhân.
FX60153hương tinh dầu chanhFX60751tinh dầu hương bắp.
FX60154hương tinh dầu chanhFX60761tinh dầu hương mè.
FX60171tinh dầu hương dâu tây.FX60762tinh dầu hương mè.
FX60172tinh dầu hương dâu tây.FX60763tinh dầu hương mè.
FX60173tinh dầu hương dâu tây.FX60764tinh dầu hương mè.
FX60181tinh dầu hương dưa tâyFX60765tinh dầu hương mè.
FX60182tinh dầu hương dưa tâyFX60781tinh dầu hương hành tây.
FX60183tinh dầu hương dưa tâyFX60782tinh dầu hương hành tây.
FX60251tinh dầu hương táoFX60791tinh dầu thì là
FX60252tinh dầu hương táoFX60801hương caramen.
FX60253tinh dầu hương táoFX60841tinh dầu hương ôliu
FX60254tinh dầu hương táoFX60991tinh dầu hương nho đen.
FX60261hương vị nhoFX61111hương khoai nướng
FX60262tinh dầu hương nhoFX61131tinh dầu hương vị bánh bơ.
FX60271tinh dầu hương vảiFX60362tinh dầu hương thơm bạc hà tươi.
FX60301tinh dầu hương đào.FX60363hương vị bạc hà
FX60331tinh dầu hương anh đàoFX60364tinh dầu hương bạc hà
FX60332tinh dầu hương anh đàoFX60365tinh dầu hương bạc hà
FX60333tinh dầu hương anh đàoFX60371tinh dầu hương bạc hà
FX60334tinh dầu hương anh đàoFX60381tinh dầu dâu mỹ
FX60351tinh dầu hương côlaFX60391tinh dầu hương nho đen.
FX60352tinh dầu hương côlaFX60401tinh dầu hương đào khô
FX60361hương vị kẹo bạc hàFX60402tinh dầu hương đào khô
FX60494hương bơ newzilandFX60403tinh dầu hương cau
FX60495tinh dầu kem cô đặc.FX60411tinh dầu hương mận  
FX60501hương vị sữa       FX60421tinh dầu hoa hồng.
FX60502hương vị kem FX60441hương hoa quế
FX60503hương vị sữa.FX60442tinh dầu hương hoa quế
FX60511hương vị sữa đặcFX60443tinh dầu hương hoa quế
FX60512tinh dầu hương vị sữa đặcFX60471tinh dầu hương trà xanh
FX60521hương nước cốt dừaFX60472tinh dầu hương trà xanh
FX60522hương nước cốt dừaFX60491tinh dầu bơ.
FX60493hương bơ.FX60492hương bơ. 

Trong các quy trình sản xuất mặt hàng về thực phẩm khách hàng lưu ý khi mua hương liệu:
Nên chọn các mặt hàng hương liệu cho sản phẩm nào
Ví dụ nếu sản xuất thạch, thì là sản phẩm hương liệu phải chịu được nhiệt độ cao

 Mã sốTên sản phẩmCách sử dụngMa sốTên sản phẩmLiều lượng tham khảo.
8101hương liệu làm rượuloại rượu vang.88012‰
8102hương liệu rượu vang lâu nămloại rượu vang.8802loại  hoa hồng bạch2‰
8103hương liệu làm rượuloại rượu gạo8803loại hoa quế2‰
8104hương liệu rượu vang mạnhloại rượu gạo8804loại hương đàn2‰
8105hương liệu rượu vang đặc biệt.loại rượu vang.8805thanh ngọt.2‰
8106hương liệu rượu tổng hợp8806loại gỗ hương thơm2‰
8107hương liệu tao hươngloại rượu trắng TAO HƯƠNG 8807hương vani2‰
8108hương liệu rượu đại Tiếnloại Hương liệu đặc biệt8808hương tinh dầu bơ2‰
8109hương liệu Dương Hàloại rượi trắng Dương Hà 8809hương hoa dạ hương2‰
8110hương liệu rượu lô châuloại rượi trắng Lô Châu 8810loại vị trái cây ngọt2‰
8111hương liệu rượu Ngũ lương.loại rượi trắng Ngũ Lương8811hương hoa tổng hợp2‰
8112hương liệu rượu  đặc biệtloại rượu trắng đặc biệt 8812hương hoa lan2‰
8113hương liệu rượu Nông hươngrượu trắng Nông Hương 8813dạ hương lan2‰
8114hương liệu rượu Thanh Hươngrượu trắng Thanh Hương 8814hương hoa gỗ đàn.2‰
8115hương liệu rượu Mễ Hươngrượu trắng Mễ hương8815hoa hồng2‰
8116hương liệu rượu Cao Lương.rượu trắng Cao Lương 8816hương tổng hợp.2‰
8117hương liệu rượu vị khoai tây nướngrượu của khoai tây8817hương hoa hồng2‰
8118hương liệu rượu mạnhrượu gạo8818nguyệt dạ hương2‰
8119hương lúa mì tinh chếrượu lúa mì8819cây tử đinh hương.2‰
8120hương liệu rượu Mao Đàorượu 8820tinh dầu bơ2‰
8121hương liệu rượu mạnh.rượu trắng8821táo2‰
8122rượu vang trắng 8822dâu.2‰
8123loại điều chỉnh độ chuarượu trắng8823dừa2‰
8124hương liệu rượu mạnhrượu vang trắng 8824cây oải hương.2‰
8201Ethyl acetate (CH3COOC2H5)rượu trắng8825hoa nhài2‰
8202rượu gốc Ethylrượu trắng8826vỏ quế2‰
8203Ethyl lactaterượu trắng8827mộc lan trắng.2‰
8204Ethyl 2-methylbutyrarượu trắng8828nước hoa nhà vệ sinh2‰
8205Ethyl E (Mùi: Apple, Fruity, Green, Sharp, Sweet
Sử dụng: đề nghị Công dụng: Đồ uống có cồn, Apple, Trái cây có múi, sản phẩm sữa, trái cây cứng, da cam, dứa, dâu, trái cây nhiệt đới)
rượu trắng8829kẹo2‰
8206Ethyl Grượu trắng8830hương hoa quả.2‰
8207Ethyl 4-Hydroxyhydrorượu trắng8831kẹo2‰
8208Propyl acetaterượu trắng8832hoa hồng2‰
8209Axit axeticrượu vang trắng 8833dứa.2‰
8210Lactic acidrượu vang trắng 8834cà phê2‰
8211axit hữu cơrượu trắng8835trái cây.2‰
8212axit hữu cơrượu trắng8836kem bánh bich quy2‰
8213Enanthaterượu trắng8837hương sả2‰
8214axit hữu cơrượu trắng8838tinh dầu bơ2‰
8215axit hữu cơrượu trắng8839hoa hồng2‰
8216Acid citricrượu vang trắng 8840hương trái cây.2‰
8217Glycerol rượu vang trắng 8841chanh2‰
8218Glycerol rượu vang trắng 8842quả xoài.2‰
8219propanolrượu trắng8843hương cổ điển2‰
8220Butanolrượu trắng, tinh chất8844nước cốt dừa2‰
8222pentanolrượu trắng, tinh chất8845nước hoa 2‰
8223Isobutanolrượu trắng, tinh chất8846nước cốt dừa2‰
8224rượu Isoamylrượu trắng, tinh chấtMÃ 8801 ĐẾN 8846 LÀ
HƯƠNG LiỆU CHỊU NHIỆT CAO
8225β-phenyl ethanolrượu vang trắng 
82262,3 - butanediolrượu trắng , tinh chất.
8227rượu cao ngựarượu trắng
8228Acetaldehydrượu trắng
8229furfura (2-formylfuran, furancarboxyaldehyde)rượu trắng
8230axit hữu cơrượu trắng
8231Butanedione (diacetyl)rượu trắng, tinh chất
Hexanol (C6H13OH)
Hương liệu dùng trong ngành thực phẩm, khác với hương liêu dùng trong các ngành hóa mỹ phẩm công nghiệp
.....

 Mã sốTên sản phẩmCách sử dụngMa sốTên sản phẩmLiều lượng tham khảo.
8101hương liệu làm rượuloại rượu vang.88012‰
8102hương liệu rượu vang lâu nămloại rượu vang.8802loại  hoa hồng bạch2‰
8103hương liệu làm rượuloại rượu gạo8803loại hoa quế2‰
8104hương liệu rượu vang mạnhloại rượu gạo8804loại hương đàn2‰
8105hương liệu rượu vang đặc biệt.loại rượu vang.8805thanh ngọt.2‰
8106hương liệu rượu tổng hợp8806loại gỗ hương thơm2‰
8107hương liệu tao hươngloại rượu trắng TAO HƯƠNG 8807hương vani2‰
8108hương liệu rượu đại Tiếnloại Hương liệu đặc biệt8808hương tinh dầu bơ2‰
8109hương liệu Dương Hàloại rượi trắng Dương Hà 8809hương hoa dạ hương2‰
8110hương liệu rượu lô châuloại rượi trắng Lô Châu 8810loại vị trái cây ngọt2‰
8111hương liệu rượu Ngũ lương.loại rượi trắng Ngũ Lương8811hương hoa tổng hợp2‰
8112hương liệu rượu  đặc biệtloại rượu trắng đặc biệt 8812hương hoa lan2‰
8113hương liệu rượu Nông hươngrượu trắng Nông Hương 8813dạ hương lan2‰
8114hương liệu rượu Thanh Hươngrượu trắng Thanh Hương 8814hương hoa gỗ đàn.2‰
8115hương liệu rượu Mễ Hươngrượu trắng Mễ hương8815hoa hồng2‰
8116hương liệu rượu Cao Lương.rượu trắng Cao Lương 8816hương tổng hợp.2‰
8117hương liệu rượu vị khoai tây nướngrượu của khoai tây8817hương hoa hồng2‰
8118hương liệu rượu mạnhrượu gạo8818nguyệt dạ hương2‰
8119hương lúa mì tinh chếrượu lúa mì8819cây tử đinh hương.2‰
8120hương liệu rượu Mao Đàorượu 8820tinh dầu bơ2‰
8121hương liệu rượu mạnh.rượu trắng8821táo2‰
8122rượu vang trắng 8822dâu.2‰
8123loại điều chỉnh độ chuarượu trắng8823dừa2‰
8124hương liệu rượu mạnhrượu vang trắng 8824cây oải hương.2‰
8201Ethyl acetate (CH3COOC2H5)rượu trắng8825hoa nhài2‰
8202rượu gốc Ethylrượu trắng8826vỏ quế2‰
8203Ethyl lactaterượu trắng8827mộc lan trắng.2‰
8204Ethyl 2-methylbutyrarượu trắng8828nước hoa nhà vệ sinh2‰
8205Ethyl E (Mùi: Apple, Fruity, Green, Sharp, Sweet
Sử dụng: đề nghị Công dụng: Đồ uống có cồn, Apple, Trái cây có múi, sản phẩm sữa, trái cây cứng, da cam, dứa, dâu, trái cây nhiệt đới)
rượu trắng8829kẹo2‰
8206Ethyl Grượu trắng8830hương hoa quả.2‰
8207Ethyl 4-Hydroxyhydrorượu trắng8831kẹo2‰
8208Propyl acetaterượu trắng8832hoa hồng2‰
8209Axit axeticrượu vang trắng 8833dứa.2‰
8210Lactic acidrượu vang trắng 8834cà phê2‰
8211axit hữu cơrượu trắng8835trái cây.2‰
8212axit hữu cơrượu trắng8836kem bánh bich quy2‰
8213Enanthaterượu trắng8837hương sả2‰
8214axit hữu cơrượu trắng8838tinh dầu bơ2‰
8215axit hữu cơrượu trắng8839hoa hồng2‰
8216Acid citricrượu vang trắng 8840hương trái cây.2‰
8217Glycerol rượu vang trắng 8841chanh2‰
8218Glycerol rượu vang trắng 8842quả xoài.2‰
8219propanolrượu trắng8843hương cổ điển2‰
8220Butanolrượu trắng, tinh chất8844nước cốt dừa2‰
8222pentanolrượu trắng, tinh chất8845nước hoa 2‰
8223Isobutanolrượu trắng, tinh chất8846nước cốt dừa2‰
8224rượu Isoamylrượu trắng, tinh chất
MÃ 8801 ĐẾN 8846 LÀ
HƯƠNG LiỆU CHỊU NHIỆT CAO
8225β-phenyl ethanolrượu vang trắng 
82262,3 - butanediolrượu trắng , tinh chất.
8227rượu cao ngựarượu trắng
8228Acetaldehydrượu trắng
8229furfura (2-formylfuran, furancarboxyaldehyde)rượu trắng
8230axit hữu cơrượu trắng
8231Butanedione (diacetyl)rượu trắng, tinh chất
Hexanol (C6H13OH)

Không có nhận xét nào:

Phóng sự nổi bật


Bán Hương Liệu Thực Phẩm

- Hương liệu nghành sản xuất rượu
- Hương liệu chế biến chè xanh
- Phụ gia cho rượu Vodka
- Hương liệu ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng
- Hương liệu phụ gia ngành đồ uống cao cấp khác..
Huong lieu thuc pham
 

Bán Mật Ong

Bán mật ong các loại:
- Mật ong nuôi trên rừng
- Mật ong nhãn,
- Mật ong rừng nguyên chất tỉnh Điện Biên
- Sản phẩm có bạn tại Hà Nội
- Cung cấp các loại phấn hoa
- Bán sáp ong nuôi, ong rừng chất lượng tốt nhất
- Nhận đặt hàng của khách hàng  
Bán mật ong

Bán Mật Ong Hoa Nhãn
Tại Hà Nội
Mobile: 0988.989.558 

Cung cấp Hóa chất tẩy mực in trên chai thủy tinh

Hóa chất tẩy chai Vodka men
- Bán hóa chất tẩy mực in trên kính, chai lọ thủy tinh
- Hóa chất pha chế nước rửa chén bát
- Cung cấp và bán công nghệ sử lý làm mờ chai thủy tinh
tẩy mực in chai thủy tinh
 

 
Cao Nấm men, vải vóc Hàn Quốc
- Công nghiệp (Môi Trường)
- Cao Nấm men Thực Phẩm, Bán các loại vải Hàn Quốc
- Nhận Bán Buôn
- Bán lẻ trên toàn Quốc
cao nấm men, vải cotton
 Liên hệ: 0988.989.558
  Cung Cấp Chai Lọ Thủy Tinh
- Chai Vodka Men
- Chai 750 ml
- Chai 500 ml
- Chai Mờ
- Chai trong
Chai Vodka Hà Nội
Chai thuy tinh
 
  Bán Công nghệ Làm men Rượu
- Men vi sinh
-Men Thuốc Bắc
- Bánh men rượu quý
- Cung cấp men giống quý
Bán môi trường nuôi cấy men tốt nhất
Men ruou
 
 
Ban dat Ha Noi